چت رومclose
برسی علل احتمالی کاهش قدرت جوجه درآوري

زمان جاری : سه شنبه 01 آبان 1397 - 5:22 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمتعداد بازدید 1455
نویسنده پیام
saeedfalahi آفلاین

ارسال‌ ها348
عضویت21 /8 /1391
شناسه یاهو
تشکرها178
تشکر شده808
برسی علل احتمالی کاهش قدرت جوجه درآوري
بسمه تعالی
برسی علل احتمالی کاهش قدرت جوجه درآوري

منفجر شدن تخم مرغ : آلودگی باکتریائی تخم مرغ، تخم مرغ کثیف، شستشوي غلط تخم مرغ
،آلودگی انکوباتور ،داشتن ترك ریز بر روي تخم مرغ

تخم مرغ بدون جنین : عدم بارور بودن، نگهداري غلط تخم مرغ ها، دود دادن زیاد تخم مرغ ها،
مرگ و میر زودرس جنینی

خونریزي (مرگ و میراز دو تا چهار روزگی ) : ارثی ، بیماري هاي گله مادر تخم مرغ هاي مسن ،
دستکاري خشن تخم مرغ هاي قابل جوجه کشی،کاهش یا افزایش درجه حرارت انکوباسیون
مرگ ومیر جنینی در هفته دوم انکوباسیون : کمبود غذائی مرغ هاي مادر بیماري هاي گله مادر ،
تخم هائی که قبل از انکوباسیون خنک نشده باشند ، درجه حرارت خیلی زیاد و خیلی کم در
هوا (تهویه co انکوباتور ، قطع جریان برق ، تخم هائی که در انکوباتور نچرخیده باشند ، افزایش 2
ناکافی )

اتاقک هوائی خیلی کوچک : کمبود غذائی مرغ هاي مادر،تخم مرغهاي بزرگ، رطوبت خیلی زیاد از 1
تا 19 روزگی.

اتاقک هوائی خیلی بزرگ : تخم مرغ هاي کوچک ، رطوبت کم از 1 تا 19 روزگی.

جوجه هائی که زود هچ میشوند : تخم مرغ هاي کوچک ، تخم مرغ هاي لگهورن نسبت به تخم مرغ
هاي نژاد گوشتی ، دما سنج غلط ، دماي خیلی زیاد و رطوبت خیلی کم در 1 تا 19 روزگی.

جوجه هائی که دیر هچ میشوند : دماي متغیر سالن ،تخم مرغ هاي بزرگ، تخم مرغهاي کهنه ،
دماسنج غلط ، رطوبت خیلی بالا از 1 تا 19 روزگی ، دماي خیلی کم در هچر ، دماي خیلی کم از
1تا 19 روزگی.

جنین با رشد کامل که منقارش در اتاقک هوائی قرار نگیرد : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ،درجه
حرارت زیاد از 1تا 10 روزگی ، رطوبت خیلی زیاد در روز نوزدهم.

جنین کاملا رشد کرده با نوك داخل اتاقک هوائی : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، گردش ناکافی هواي
انکوباتور ، دماي خیلی زیاد در 20 تا 21 روزگی ، رطوبت خیلی زیاد از 20 تا 21 روزگی.

جوجه هائی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته میکنند : درجه حرارت خیلی زیاد از
1تا 19 روزگی ، رطوبت خیلی کم از 1تا 19 روزگی.

جوجه هائی که بلافاصله پساز ضربه زدن به پوسته تخم مرغ میمیرند : کمبود غذائی مرغ هاي مادر
، ژن هاي کشنده ، بیماري در گله مادر ، بالا بودن انتهاي کوچک تخم مرغ در انکوباتور ، تخم مرغ
هاي با پوسته نازك ، تخم مرغهائی که دو هفته اول چرخانیده نشده باشند ، تخم مرغ هائی که دیر
هوا در 20 و 21 روزگی ، دماي co منتقل شده باشند ، تهویه ناکافی در 20 و 21 روزگی ، زیاد بودن 2
غلط 1 تا 19 روزگی ، دماي خیلی زیاد در 20 و 21 روزگی ، رطوبت خیلی کم در 20 و 21 روزگی.

نابجائی ها : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، بالا بودن انتهاي کوچک تخم مرغ در انکوباتور ،تخم مرغ
هائی با شکل غیر طبیعی ، چرخانیدن ناکافی تخم مرغ ها.

جوجه هاي چسبناك ( آلبومین چسبیده به جوجه) : تخم مرغ هاي دیر منتقل شده ، درجه حرارت
خیلی زیاد در 20 و 21 روزگی رطوبت خیلی کم در 20 و 21 روزگی، جمع کننده هاي پرزھا کافی نباشد.
جوجه هاي چسبناك (آلبومین چسبیده به پرها ) : تخم مرغ هاي کهنه ، سرعت هوا خیلی کم در 20
و 21 روزگی، هواي ناکافی در انکوباتور ،درجه حرارت خیلی زیاد در 20 و 21 روزگی ، رطوبت خیلی
زیاد در 20 و 21 روزگی ،جمع کنند هاي پرز ها کافی نباشد.

جوجه هاي خیلی کوچک: تخم مرغ هاي تولید شده در آب و هواي گرم ، تخم مرغ هاي کوچک ،پوسته نازك و پر منفذ ، رطوبت خیلی کم در 1 تا 19 روزگی.

جوجه هاي خیلی درشت : تخم مرغ هاي بزرگ ، رطوبت خیلی زیاد 1 تا 19 روزگی.
تعداد هچ و کیفیت جوجه هادر سینی هاي مختلف مشابه نباشد : تخم مرغ هاي سنین مختلف ،
بیماري و استرس در بعضی گله هاي مادر ، ناکافی بودن جریان هواي انکوباتور.
عدم بهداشت در انکوباتور ، دماي خیلی کم در 20 و 21 روزگی :( soft chicks ) جوجه هاي نرم
،رطوبت خیلی زیاد در 20 و 21 روزگی.
جوجه هاي دهیدراته : تخم مرغ هائی که خیلی زود چیده شده اند ، رطوبت خیلی کم در 20 و
21 روزگی ، جوجه هائی که مدت زیادي پس از هچ در هچر میمانند.

عدم بهداشت انکوباتور. :( mushy chicks ) جوجه هاي نرم
بند ناف بهبود نیافته ، خشک : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، درجه حرارت خیلی کم در 20 و
21 روزگی ، تغییرات وسیع درجه حرارت انکوباتور ، رطوبت خیلی زیاد در 20 و 21 روزگی ، رطوبت را
پس از تکمیل هچینگ (خروج جوجه از تخم مرغ) به طور کامل کم نکرده باشد.
عدم بهداشت هچري و ،( omphalitis) بند ناف بهبود نیافته ، مرطوب و متعفن : عفونت بند ناف
انکوباتور.
جوجه هائی که نمی توانند بایستند : کمبود غذائی مرغ هاي مادر و دماي غلط از 1 تا 21 روزگی ،
رطوبت خیلی زیاد از یک تا نوزده روزگی ، تهویه ناکافی از 1 تا 21 روزگی.
جوجه هاي لنگ: کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، تغییرات دما از 1 تا 21 روزگی ، نابجائی ها.

انگشتان پیچیده : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، دماي غلط از 1 تا 19 روزگی.
پاهاي باز : سینی هاي هچري خیلی نرم هستند.
پرهاي کوتاه : کمبود غذائی مرغ هاي مادر ، درجه حرارت بالا از 1 تا 10 روزگی.
چشم هاي بسته : درجه حرارت خیلی زیاد از 20 تا 21 روزگی ، رطوبت خیلی کم در 20 تا 21 روزگی
، ریختن پرزها در هچر (ماشین مرحله هچ ) ناکافی بودن جمع کننده هاي پرزها.مراحل رشد جنین در زمانهاي مختلف

رشد جنینی جوجه روندي پیچیده است و چندین بار توسط جنین شناسان مطالعه و بررسی گشته
است.در ذیل تغییرات اصلی که در تخم مرغ هاي نطفه دار در دوره انکوباسیون رخ می دهد بحث
خواهد شد ،ولی باید به خاطر داشت که 24 ساعت پیش از خروج تخم مرغ از بدن مرغ ، رشد ابتدایی
جنین شروع شده است.
اولین روز
چندین مرحله رشد جنین در طی 24 ساعت اول انکوباسیون رخ میدهد.
پس از 4 ساعت ، قلب و عروق شروع به رشد میکند.
پس از 12 ساعت ، قلب شروع به انقباض میکند.گردش خون با ارتباط یافتن عروق خونی جنین و
کیسه زرده شروع به کار میکند.
پس از 16 ساعت ، اولین علامت شبیه جنین با ظهور حلقه هاي بدن به وجود میاید،اینها ساختمان
هایی حاصل از توده به هم فشرده سلول هاست که در دو طرف طناب نخاعی قرار گرفته و از آن ها
عضلات و استخوان ها رشد میکنند.
پس از 18 ساعت ، ظهور دستگاه گوارش .
پس از 20 ساعت ، ظهور ستون مهره ها.
پس از 21 ساعت ، دستگاه عصبی شروع به رشد میکند.
پس از 22 ساعت ، سر شروع به شکل گیري میکند.
پس از 24 ساعت ، چشم ها شروع به رشد میکند.
روز دوم
پس از 25 ساعت ،گوش ها شروع به شکل گیري میکند.
روز سوم
پس از 60 ساعت ، بینی شروع به رشد میکند.
پس از 62 ساعت ،پاها رشد خود را شروع میکند.
پس از 64 ساعت، بال ها رشد خود را شروع میکند.جنین شروع به چرخش میکند تا بر پهلوي چپ
قرار گیرد.دستگاه گردش خون در روز سوم رشد سریعی مییابد.
چهارمین روز
زبان شروع به رشد میکند و در این زمان تمام ارگان ها وجود یافته اند.دستگاه گردش خون با چشم
غیر مسلح قابل مشاهده است.
پنجمین روز
اندام هاي تناسلی تمایز یافته و جنس پرنده مشخص میگردد.قلب شکل معین خود را مییابد و عروق
ناحیه کیسه زرده دو سوم زرده را میپوشانند.بخش هاي صورت و بینی جنین ظاهر میشوند.
ششمین روز
منقار شکل طبیعی خود را مییابد.بعضی از حرکات جنینی جلب توجه میکند.
هفتمین روز
بدن شروع به رشد سریع میکند.این رشد سریعتر از رشد سر است و اندام هاي بدن قابل مشاهده
میشود.
هشتمین روز
ذرات پر مانند (پرهاي نرم که منشا پرهاي بعدي هستند) ظاهر میشوند.
دهمین روز
منقار شروع به سخت شدن میکند.انگشتان همراه با فلس هاي روي پا شروع به ظاهر شدن میکنند.
یازدهمین روز
دیواره شکم ظاهر میشود و روده ها ممکن است در کیسه زرده دیده شوند.
سیزدهمین روز
پرهاي نرم ظاهر میشوند ، استخوان ها شروع به آهکی شدن میکنند و اغلب اندام ها تمایز مییابند
وتنها رشد نهایی آن ها باقی میماند.
چهاردهمین روز
جنین میچرخد تا به موازات محور تخم مرغ قرار گیرد ، طوري که سرش به طور طبیعی به طرف
انتهاي بزرگ تخم مرغ قرار گیرد.
هفدهمین روز
سر میچرخد تا این که منقار در زیر بال راست و به طرف پایین ترین قسمت اتاقک هوایی بزرگ شده
قرار گیرد.
نوزدهمین روز
کیسه زرده شروع به ورود به حفره بدن میکند و جوجه موقعیتی میگیرد که بتواند به پوسته ضربه
بزند.این مواد زرده اي در چند روز اول زندگی جوجه به عنوان ذخیره غذایی میباشد.
بیستمین روز
کیسه زرده به طورکامل به حفره بدن وارد میشود.تمام نواحی جنین در تماس با پوسته قرار میگیرد
به جزناحیه اي که اتاقک هوایی وجود دارد. ناف شروع به بسته شدن میکند.بعد منقارجوجه غشاء
داخلی پوسته را سوراخ کرده و وارد اتاقک هوایی میشود،کم کم جوجه مقداري هوا تنفس کرده و
دستگاه تنفس شروع به فعالیت میکند.بعد با منقار به پوسته ضربه میزند و سعی میکند که از هواي
خارج تنفس نماید.در این زمان ریه ها کاملا فعال هستند و جوجه تحت دومین استرس بحرانی
زندگی خود قرار میگیرد.
بیست و یکمین روز
پس از وارد آوردن اولین ضربات به پوسته ،جوجه چند ساعت استراحت می کند و سپس خط حلقه
اي اطراف پوسته تخم مرغ را در جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت میشکند .طبیعتا اگر جوجه
در زمان خروج موقعیت صحیح را داشته باشد،این ضربه زدن نزدیک به انتهاي بزرگ تخم مرغ انجام
خواهد شد. از زمانی که اولین شکستگی در پوسته رخ میدهد تا زمان خروج جوجه ، 10 تا 20 ساعت
طول میکشد.
گرد آورنده : با استفاده از کتاب راهنماي کامل پرورش طیور تالیف : مک.او.نورث و
دونالد.دي بل مترجمان دکتر محسن فرخوي ( استادیار دانشگاه تهران ) مهندس تقی خلیقی
سیگارودي ، و دکتر فریدون نیک نفس

اگر روزي تهديدت کردند --- بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزي خيانت ديدي --- بدان قيمتت بالاست

اگر روزي ترکت کردند --- بدان با تو بودن لياقت ميخواد

از کساني که از من متنفرند ممنونم --- آنان مرا قوي تر ميکنند
چهارشنبه 04 بهمن 1391 - 00:56
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 2 کاربر از saeedfalahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: hojspe & miloo &
zahraadmin آفلاین

ارسال‌ ها15
عضویت11 /6 /1394
تشکرها1
تشکر شده2
پاسخ : 1 RE برسی علل احتمالی کاهش قدرت جوجه درآوري

کنترل کیفیت پوسته تخم مرغ
همانطور که می دانید عوامل بسیاری در موفقیت جوجه کشی و تبدیل شدن تخم به جوجه در دستگاه جوجه کشی اثر دارند. این عوامل بسیار متعدد هستند و کنترل آنها امری ضروری است. این عوامل شامل رطوبت، حرارت، نور، کیفیت پوسته تخم، اندازه تخم و ... هستند.
یکی از عوامل مهمی که قبل از شروع جوجه کشی و قرار دادن تخم مرغ ها داخل دستگاه جوجه کشی باید کنترل شود، تعیین کیفیت پوست تخم مرغ ها است. کیفیت پوست تخم مرغ ها تا حد زیادی بر روی موفقیت جوجه کشی تاثیر می گذارد. منظور از کیفیت پوست تخم مرغ ها، ضخامت آن است. پوسته های نازک زود شکسته می شوند و تحت تاثیر آلودگی محیط قرار می گیرند. این امر باعث از بین رفتن نطفه و عدم باروری می شود.
پوسته تخم باید قوی و مستحکم باشد.علل شکل گیری پوسته نا مرغوب متعدد است. این امر تا حد زیادی تحت تاثیر سن مرغ مادر است. هرچه سن مرغ مادر بیشتر می شود کیفیت پوست تخم نیز به مراتب کمتر می شود. به همین دلیل است که تا حد امکان بهتر است از مرغ های مادر با سن زیاد برای جوجه کشی استفاده نشود. علاوه بر سن مرغ مادر، پوسته های بی کیفیت ممکن است به دلیل بیماری، استرس و بسیاری از عوامل دیگر نیز به وجود بیاید. بنابراین برای کنترل کیفیت پوسته باید هر چند وقت یکبار، مرغ های مادر را کنترل و شرایط آنها را مطلوب کنیم. این کار تا حد زیادی از تولید تخم های با پوسته ضعیف و نامطلوب پیشگیری می کند.
منبع: دستگاه جوجه کشی
یکشنبه 29 شهریور 1394 - 10:58
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :