چت رومclose
راهکارهائی براي جوجه کشی موفق

زمان جاری : شنبه 29 دی 1397 - 9:46 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمتعداد بازدید 11349
نویسنده پیام
saeedfalahi آفلاین

ارسال‌ ها348
عضویت21 /8 /1391
شناسه یاهو
تشکرها178
تشکر شده808
راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
بسمه تعالی
راهکارهائی براي جوجه کشی موفق

شما دوست عزیز که براي اولین بار تصمیم به جوجه کشی انواع پرندگان یا ماکیان گرفته اید باید
بدانید که دستگاه جوجه کشی معجزه نمیکند و براي رسیدن به نتیجه مطلوب کاربر مربوطه باید از
دانش و آگاهی کافی در ارتباط با جوجه کشی ماکیان یا پرنده مورد نظر برخوردار بوده و یک سري
پارامتر ها را رعایت نماید تا از اتلاف وقت و صرف هزینه مضاعف جلوگیري شود.
شرایط مورد نیاز اطاق جوجه کشی
یکی از موارد مهم و موثر در راندمان کار،تنظیم دما ، رطوبت و تهویه مناسب اطاق جوجه کشی است
به همین منظوراتاق جوجه کشی بهتر است نورگیر و روشن بوده و به آسانی قابل شستشو ، تمیز
کردن وضد عفونی باشد ( توجه داشته باشید که نور مستقیم خورشید بر روي دستگاه نتابد ) سطح
کف اتاق باید مسطح و تراز بوده و تهویه به نحوي باشد که سالن را در تابستان خنک و در زمستان
گرم کند و مانع از تراکم گاز کربنیک در سالن گرددوهواي تازه داخل اتاق جریان داشته باشد بهترین
محل براي قرار دادن ماشین هاي جوجه کشی زیر زمین است( به شرط آنکه تهویه آن مناسب باشد )
زیرا معمولا زیر زمین ها در تابستان خنک و در زمستان گرم و از نظر رطوبت نیز مناسب است
بهترین دما ما بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد مطابق با 68 تا 77 درجه فارنهایت میباشد.
بالا یا پائین بودن دماي اتاق جوجه کشی باعث میشود تا سنسور دستگاه انکوباتور شما با اشکال
مواجه شود.
بهترین درجه حرارت ، رطوبت وفشار هوادر سالن هاي مختلف جوجه کشی
18 درجه سانتیگرادبا رطوبت نسبی 75 درصد وفشار / بهترین درجه حرارت اتاق نگهداري تخم مرغ 3
23 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 50 درصد و فشار هواي هم / هواي هم تراز ، براي سالن ستر 9
23 درجه سانتیگراد ورطوبت 50 درصدو فشار منفی و سالن نگهداري / تراز،سالن هچر با دماي 9
23 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 65 درصد و فشار هواي منفی میباشد. / جوجه 9
توضیح اینکه وقتی حجم ورودي هوا بیش از حجم خروجی آن باشد فشار مثبت هوا در سالن بوجود
میآیدو در حالتی معکوس فشار منفی هوا در سالن بوجود میآیدو زمانی که مقدار هواي ورودي با
هواي خروجی برابر باشد به این حالت اصطلاحا فشار هواي هم تراز گفته میشود.
انتخاب تخم مرغ جوجه جوجه کشی
از هر تخم مرغی به منظور جوجه کشی نمی توان استفاده کرد بلکه تخم باید حتما داراي نطفه باشد
(از برخورد اسپرماتوزوئید و اوول در قسمت شیپور مجراي تخمدان ، تخم مرغ نطفه دار تشکیل
میشود)
عواملی که در میزان نطفه داري موثرند چند دسته اند که به ترتیب عبارتند از:
الف- عواملی که به خروس مربوط است و در نطفه داري موثر است
ب- عواملی که به مرغ مربوط است
ج- عواملی که به پرورش دهنده مربوط است
در ارتباط با عواملی که به خروس مربوط است به چهار دسته تقسیم میشوند اولین عامل سن خروس
است به این معنی که استفاده از خروسهاي زیاد جوان و یا زیاد مسن درصد نطفه دار بودن تخم را
پائین می آورد معمولا در سال اول خروسها در صورت تغذیه خوب بالاترین درصد نطفه را دارا
میباشند و این مورد در سال دوم یا سوم به طرز چشمگیري کاهش مییابد که البته این امر بستگی
کامل به نژاد ، وضع تغذیه ، محیط جغرافیائی و فصل دارد.
دومین عامل وضعیت سلامت و تغذیه میباشد یعنی به هر میزان خروس سالمتر و سرحال تر و داراي
وضعیت جسمی بهتري باشد خاصیت نطفه داري آن بیشتر است به همین منظور باید جیره غذائی از
نداشته باشد. E و A نظر پروتئین غنی بوده و کمبود ویتامین ، بخصوص ویتامین
سومین عامل فصل است معمولا با توجه به فصل و شرایط جوي تغییراتی در تولید اسپرم خروسها
بوجود میآید هواي سرد و گرم تغییرات محسوسی را در خاصیت باروري خروسها ایجاد میکند و در
نقاط گرم تمایلات جنسی خروسها کاهش مییابد و به جفتگیري رغبتی نشان نمیدهند که در این
مورد باید تعداد خروسها را افزایش داده و تغییرات حرارتی را کنترل نمودهمچنین نور و روشنائی هم
به میزان قابل ملاحظه اي در تولیداسپرم موثر است.
آخرین عامل که در نطفه داري خروس موثر است اثر توارث و ژنتیک است به این معنا که مثلا در
بعضی از نژادها به علت سنگینی جثه تمایلات جنسی ومیل به جفتگیري بسیار کم است که این مورد
را پرورش دهندگان میتوانند با افزایش تعداد خروسها به نسبت مرغها جبران نمایند.
دو عامل نیز در میزان نطفه داري وجود دارد که به مرغ مربوط است اولین عامل سن مرغ است که
درست مانند خروسها ، مرغهاي خیلی جوان و خیلی مسن اغلب خاصیت نطفه داریشان کم است .
عامل دوم مقدار تولید است بدین معنا که هر چه مقدار تولید تخم در مرغ بیشتر باشد میزان نطفه
داري آن نیز بیشتر است علت این امر نیز کاملا روشن است زیرا مرغی که از نظر تولید در وضعیت
مناسبی قرار دارد نشانه آن است که اعمال فیزیولوژیکی بدن او به خوبی انجام میگیرد از این رو از
نظر تمایلات جنسی در شرایط خوبی قرار داشته و میتواند به آسانی تولید مقدار کافی تخم نطفه دار
بنماید.
میزان نطفه داري در مرغ به اندازه تخم مرغ نیز بستگی دارد معمولا مرغهائی که تازه به تخم می
آیند اندازه تخم مرغشان کوچک است و میزان نطفه داري آنها پائین است همچنین در تابستان و
روزهاي گرم اندازه تخم مرغها کوچکتر از مواقع دیگر بوده و این مورد نیز در میزان نطفه داري موثر
است.
از جمله عواملی که به پرورش دهنده مربوط است رعایت میزان بین مرغ و خروس بوده و این نسبت
باید با توجه به نژاد و فصل رعایت گردد مثلا در نژادهاي سبک چون از نظر جنسی فعالترند احتیاج
به خروس کمتري در گله میباشد و در نژادهاي سنگین بر عکس باید تعداد خروسها را افزایش داد .
مورد دوم اختلاط صحیح مرغ و خروس از نظر نژادو جلوگیري از جفتگیري مرغ و خروس هم خون
است که این مورد میتواند باعث کم شدن بنیه و افزایش مرگ و میر و کاهش درصد باروري گردد.
طریقه چیدن تخم در دستگاه جوجه کشی
به استثناء برخی دستگاههاي جوجه کشی جدید که تخمها را به صورت خوابیده (به همان روشی که
پرندگان در طبیعت بر روي تخمهایشان میخوابند) در دستگاه قرار میدهند در مابقی دستگاههاي
جوجه کشی با روش چرخش گهواره اي باید حتما تخمها به گونه اي در دستگاه قرار گیرند که سر
پهن آنها به سمت بالا و سر تیز تخم به سمت پائین باشد. اینگونه قرار گرفتن تخمها در دستگاه باعث
میشود که سر پرنده در روزهاي آخر خروج از تخم بطور صحیح در اطاقک هوائی قرار گیرد و روند
عملیات جوجه کشی با مشکل مواجه نگردد.
اندازه گیري نطفه داري (کندلینگ )
با توجه به اینکه تخمهاي بی نطفه و ترك دار ممکن است در حرارت ماشین جوجه کشی فاسدشده
وماشین را آلوده و متعفن نماید (تخمهاي انفجاري ) لذا بهتر است در ارتباط با تخم مرغ روز هفتم
نسبت به آزمایش تخمهاي نطفه دار اقدام نمود بدین منظور از روز هفتم به بعدزمانی که هوا تاریک
است یک چراغ قوه ال ئی دي (ترجیحا از نوع عدسی دار ) را زیر قسمت پهن تخم نگه می داریم و
داخل تخم را به دقت برسی مینمائیم.به منظور تمرکز بهتر نور میتوانیم از یک دوك بزرگ خالی نخ
استفاده کنیم بدین ترتیب که دوك مقوائی را از وسط به دو نیم کرده قسمت نازکتر انتهاي دوك را به
سر چراغ قوه نصب مینمائیم وقسمت قطورتر دوك را برروي تخم مرغ قرار داده و داخل آن را
مشاهده مینمائیم. (در ارتباط با تخمهاي رنگی و تیره پرندگان مانند تخم بلدرچین حتما باید از نطفه
سنج اصل استفاده نمود و چراغ قوه ال ئی دي قادر به شناسائی نطفه نمی باشد. ) شفاف بودن داخل
تخم نشانه آن است که تخم فاقد نطفه میباشدکه چنین تخمهائی را از دستگاه خارج نموده و به دور
میاندازیم و وجود رگهاي خونی در داخل تخم و کدر بودن قسمتی از تخم نشانه وجود نطفه و رشد
آن است که اینگونه تخمها را در دستگاه قرار داده و دیگر تا پایان عملیات جوجه کشی درب دستگاه
را باز نمیکنیم نکته مهم این است که انجام این عمل باید در نهایت دقت و سرعت انجام گیرد چرا که
مخصوصا در ارتباط با دستگاههاي جوجه کشی خانگی و کوچک باز کردن درب دستگاه به مدت زیاد
موجب میشود دما و رطوبت دستگاه به سرعت خارج شده و در نهایت باعث از بین رفتن نطفه
میگردد.
لزوم تهیه دستگاه اضطراري مولد برق
سئوالی که براي بیشتر پرورش دهندگان بوجود میآید این است که با توجه به اینکه دستگاههاي
انکوباتور جدید تمام اتوماتیکو معمولا فاقد ژنراتور اضطراري میباشد. در زمان قطع برق چه
اقداماتی باید انجام دهیم .در ارتباط با جواب این سئوال باید عرض کنم هر پرورش دهنده طیور که
قصد آن داردکه دستگاه جوجه کشی تهیه کند بهتر است بعد از خرید دستگاه جوجه کشی و
مشخص شدن مقدار مصرفی برق دستگاه مربوطه( ترجیحا با مشورت با یک مهندس برق) اقدام به
خریددستگاه مولد برق اتوماتیک نماید تا در صورت قطع برق، به صورت اتوماتیک دستگاه جوجه
کشی در مدار قرار گیرد بدین منظور می توان از انواع یو،پی،اسبا قدرت هاي مختلف که در کارخانه
هاي معتبر مانند فاراتل تولید میشود بهره برد.
استفاده از موتور برق بدلیل تولید برق با ولتاژ متغیر توصیه نمی شود چرا که در اثر نوسان در برق
موجب سوختن فیوز دستگاهها و در نهایت آسیب به کیت الکترونیکی انکوباتور خواهد شد.
چندین ساعت قطعی برق در زمان ستري مثلا در ارتباط با مرغ ( 1 تا 18 روزگی ) مشکل خاصی را
بوجود نخواهد آورد ولی قطعی برق در زمان هچري ( 3 روز آخر)میتواند نتایج مصیبت باري داشته
باشد.
دردستگاههاي جوجه کشی از چه نوع آبی باید استفاده کنیم
در کلیه دستگاههاي جوجه کشی از آب به جهت تامین رطوبت استفاده میشود لذا با توجه به اینکه
درآب اکثر نقاط کشورمان املاح زیادي وجود دارد اکیدا توصیه میشودکه حتما از آب مقطر ، آب
دیونیزه (دو بار تقطیر) یا ازآب برگشت کولرهاي گازي استفاده نمائید تا سیستم رطوبت ساز
دستگاههاي انکوباتور شما به علت رسوبات فراوان از کار نیفتند. پس حتما این مسئله را جدي
بگیرید و تصور نکنید در صورتی که آب را بجوشانید میتوانید املاح آب را از بین ببرید.جوشاندن آب
فقط میتواند میکروبهاي آب را از بین ببردو در صورت استفاده از آب جوشیده یا حتی آب تصفیه
شده بعد از مدتی سیستم رطوبت سازدستگاه شما از هر نوعی که باشد(مه پاش ، المنتی یا . . . )دچار
مشکل خواهد شد.
ضمنا آب مقطر را میتوانید از فروشندگان لوازم آزمایشگاهی تهیه فرمائید ( مثلا در تهران سه را
جمهوري به وفوروبا قیمتی ارزان یافت میشود.)
طریقه ضد عفونی کردن تخمها و دستگاه جوجه کشی
از موارد مهم دیگر در جوجه کشی ضد عفونی کردن تخمها میباشد بر روي تخم انواع ماکیان یا
پرندگان حتی زمانی که به تازگی گذاشته شده اند مقدار زیادي باکتري به صورت طبیعی وجود دارد
که هرگاه این تعداد باکتري از حد معینی افزایش یافته و به داخل غشاء تخم نفوذ یابند موجب از بین
رفتن نطفه میگردد پس بهتر است به جهت عدم آلودگی تخمها اولا پس از آن که پرنده تخم گذاري
نمود بدلیل آلودگی احتمالی بسترو آغشته شدن فضولات با تخمها نسبت به جمع آوري سریع تخمها
اقدام نمود تخمها را میتوان با یک پارچه حوله اي زبروخشکتمیزکرد به منظور تمیز کردن تخمها
هرگز از آب استفاده نکنیدچرا که شستشوي تخمها باآب باعث میشود که آلودگیها و باکتریها از
منافذ ریز تخم عبور کرده و نطفه شما را از بین ببرد لذا بهترین روش براي ضد عفونی این است که
دو قسمت حجمی فرمالین را با یک قسمت وزنی پرمنگنات پتاسیم ترکیب میکنند غلظت معمولی با
2 متر مکعب فضا براي مدت 20 / ترکیب 40 سی سی فرمالین با 20 گرم پرمنگنات پتاسیم براي هر 83
دقیقه استفاده میشود. پس از چند لحظه ترکیب حاصله تولید حرارت کرده و گازفرمالدئید از آن
متصاعد میگردد روش کار بدین صورت است که ابتدا پرمنگنات را داخل ظرفی سفالی یا سنگی
میریزندگنجایش ظرف باید حداقل چند برابرمقدار پرمنگنات باشد (این ظروف نباید ترك داشته
باشند )و سپس ظرف را داخل اطاق بخار قرار داده فرمالین را به آن اضافه کرده و سریعا اتاق را ترك
مینمائیم از ترکیب پرمنگنات دو پتاس و فرمالین گاز فرمالدئید حاصل میشود که با توجه به سمی
بودن این گازبراي انسان هنگام عملیات گاز دهی باید مراقب چشم و ریه مان باشیم حتما از ماسک
وعینک مخصوص استفاده کنیم نکته مهم این است که در صورتی که میخواهیم بهترین نتیجه گیري
را از ضد عفونی تخمها ببریم باید ضد عفونی در اتاقی با درجه حرارت بالاتر از 24 درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی 75 درصد انجام گیرد.
روش دیگر ضد عفونی استفاده از آجر فرمالین است که در حقیقت همان ترکیب بالا است و معمولا
در بسته هاي 450 گرمی عرضه شده و براي 400 متر مکعب فضا کافی میباشد( یعنی براي ضد عفونی
1 گرم آجر فرمالین لازم است ) در صورتی که تعداد تخمها به منظور ضد عفونی / 1 متر مکعب فضا 125
کم است میتوانید یک یخدان یونولیتی تهیه کنید تخمهارا در یک شانه مخصوص حمل پلاستیکی
قرار داده سپس یک ظرف سنگی یا سفالی را در گوشه یخدان قرار داده با توجه به محاسبه محیط
یخدان مورد نظر آجر فرمالین داخل ظرف ریخته و با کبریت یا فندك آن را شعله ور میکنیم به محظ
آن که آجر فرمالین شروع به دود کردن نمود درب فلاکس را میبندیم و پس از مدت 10 تا حدکثر 15
دقیقه درب فلاکس را باز نموده و تخمها را در دستگاه جوجه کشی قرار میدهیم.
شکل ظاهري تخم مرغ جوجه کشی
باتوجه به صرف وقت وهزینه توسط شما پرورش دهنده عزیز تخمها را حتما از محل مطمئنی
خریداري نموده و دقت داشته باشید که تخمهاي کثیف ،کوچک، شکسته،تغییر شکل یافته،(غیر
متعارف)وخشن مناسب براي جوجه کشی نیستند و حتی الامکان از تخمهاي تمیز و عاري از فضله
پرنده براي جوجه کشی استفاده کنید. حتی اگر تخم مورد نظر شما ترك بسیارریزي داشته باشد
باعث ورودانواع باکتري ها به داخل زده تخم شده و نطفه را از بین میبرد و معمولا این گونه تخمها در
اثر حرارت داخل دستگاه جوجه کشی منفجر شده و باعث عفونی شدن دستگاه خواهند شد. کیفیت
جیره غذائی ارتباط دارد از این روهر چه پوسته تخم D پوسته تخم مرغ به مقدار کلسیم و ویتامین
مرغ بهتر باشد رشد جنین نیز بهتر صورت میگیرد زیرا جنین کلسیم مورد احتیاج استخوانهاي خود
را از پوسته تخم تامین میکند از طرف دیگر اگر پوسته ضعیف باشد در طی جوجه کشی مایع آن
تبخیر میشود و در نتیجه رشد جنین متوقف میگردد. ضمنا ضخیم بودن بیش از حد پوسته تخم مرغ
باعث میشود تا بیرون آمدن جوجه ها و شکستن پوسته با مشکل مواجه شود.
بهترین وزن تخم مرغهاي جوجه کشی
تخم مرغهائی که براي جوجه کشی مورد استفاده قرار میگیرند بهتر است از وزن متوسطی برخوردار
باشند یعنی نه زیاد ریز باشند نه خیلی درشت در ارتباط با مرغ بهترین وزن تخم مرغ جوجه کشی
در نژادهاي تخمگذار 51 تا 65 گرم ودر نژادهاي گوشتی 54 تا 68 گرم میباشد.
طریقه نگهداري تخمهاي مخصوص جوجه کشی
به منظور سالم بودن تخمهاي داخل دستگاه حتما باید پرنده مادر سالم بوده و تخمهائی که بیشاز
یک هفته تا ده روز از گذاشتن آن توسط پرنده گذشته باشد شانس کمتري براي هچ شدن دارند
ضمنا سن پدر و مادر دخالت مستقیم در باروري نطفه دارد. همچنین تخمهارا از زمان تخم گذاري
پرنده تا قبل از ورود به دستگاه جوجه کشی حتما در مکانی خنک با دماي 10 تا 16 درجه سانتیگرادو
18 نیز میتواند / رطوبت نسبی 75 درصد نگهداري نمائید (درجه حرارت اتاق نگهداري تخمهاتا 3
افزایش یابد به شرط آنکه این دما حفظ گرددوتهویه در این اتاق به آرامی انجام گیرد )تا در اثر تبخیر
شدن سریع مایع سفیده تخم باعث صدمه به نطفه وکاهش درصد جوجه در آوري نگردد (زیرزمینهاي
قدیمی در صورت در دسترس بودن بهترین گزینه میباشد )ضمنا در صورت نیاز به رطوبت بیشتر در
صورتی که زیر زمین شما با آجر فرش شده است میتوانید با خیس کردن آجرها رطوبت را بالا ببرید
به شرطی که مراقب تخمها باشید تا مرطوب نگردند. )ضمنابه همین منظور از دستگاههاي بخور سرد
در اتاق نگهداري تخمها میتوانید استفاده کنید.
آیا تخمهاي نطفه دار قبل از چیده شدن در دستگاه جوجه کشی احتیاج به چرخش دارند
وقتی تخم مرغهاي نطفه دار را پیش از قراردادن در دستگاه کمتر از یک هفته نگهداري کنیم لزومی
ندارد که در این دوره آنها را بچرخانیم ولی در صورتی که بیش از یک هفته از تخمها نگهداري
میکنید تخمها را باید 90 درجه از یک پهلوبه پهلوي دیگر بچرخانیم. روش چرخاندن تخمها بدین
صورت است که تخمهارادر در یک شانه مقوائی یا پلاستیکی (ترجیحا شانه پلاستیکی) قرار داده و
یک آجر یا بلوك 25 سانتی متري زیر یک انتهاي آنها قرار میدهیم. روز بعد ،آجر را بر میداریم و آن
رازیر انتهاي دیگرشانه قرار میدهیم ضمنا در طی دوره نگهداري کمتر از 10 روز تخمها باید روي
انتهاي کوچکشان روي شانه ها قرار گیرند لذا در صورتی که تخمها بیش از 10 روز نگهداري میشوند
اگر انتهاي کوچکشان به سمت بالا باشد قدرت جوجه در آوري آنها کمتر آسیب خواهد دید.
به منظور حفظ قدرت جوجه کشی در حد بالا، دستکاري تخم مرغهاي قابل جوجه کشی از زمان
تولید تا زمان چیدن در انکوباتور باید با دقت انجام شود.
گرم کردن تخمها پیش از گذاشتن در انکوباتور
تقریبا 6 ساعت پیش از قرار دادن تخمهادر انکوباتور باید آنها را از اتاق نگهداري تخم مرغها به اتاقی
منتقل کرد که 22 درجه سانتیگرادحرارت داشته باشد گرم کردن تخمها پیش از قرار دادن در
انکوباتور داراي مزایائی است.
قرار دادن تخم مرغ هاي سرد در ماشین باعث کاهش دماي ماشین به مدت چندین ساعت شده و
بنابر این زمان جوجه در آوري تخم مرغ هائی که در ماشین قرار دارند به تاخیر خواهد افتاد ضمن
آنکه شوك حرارتی به تخمها وارد مینماید.
درجه حرارت آستانه براي رشد جنین
اگر چه درجه حرارت مطلوب براي رشدجنینی در یک انکوباتور که با سیستم اجباري گردش هوا کار
37 درجه است، ولی این بدین معنا نیست که در درجه حرارت هاي پائین تر رشد / میکند در حدود 5
جنینی رخ نخواهد داد درجه حرارت آستانه 20 درجه سانتیگراد است یعنی در حرارت هاي بیش از
این رشد جنینی رخ خواهد دادو پائین تر از آن رشد جنینی متوقف خواهد شدچون جنین داخل تخم
مرغ تازه گذاشته شده تا حدي خونسرد است (همانند خزندگان) بنابر این تغییرات درجه حرارت
محیط (بالا و پائین تر از حد آستانه) ممکن است باعث مرگ جنین نگردد ، ولی هر بار که درجه
حرارت بالا و پائین تر از حد آستانه برود جنین ضعیف تر شده و شانس خروج آن از تخم مرغ کاهش
می یابد.
تغذیه جوجه ها
با توجه به اینکه جوجه ها در داخل تخم از سفیده و زرده تخم استفاده کرده و تغذیه مینمایندلذا بعد
از خروج از تخم تا 24 ساعت احتیاج به آب و غذا ندارند ولی بعد از آن باید آب تازه و پیش دان
مناسب در اختیار آنان قرار دهید (تهیه دان باید قبل از تولد جوجه ها انجام گیرد و حتما از پیش دان
مرغوب و شناخته شده استفاده نمائید )ضمنا به منظور تامین کلسیم جوجه ها میتوانید مقداري شیر
کم چرب را جوشانده وپس از سرد شدن بجاي آب در اختیار جوجه ها قرار دهید لکن بعد از 2 تا 3
ساعت شیرهاي باقیمانده را دور بریزید و ظرف آب را کاملا شسته وآبخوري را از آب تازه و سالم پر
کنید سلامت آب و عاري از میکروب بودن آن نقش مهمی را در بروز بیماریها بازي میکند. انجام این
عمل تا 21 روزگی هر هفته یک باربسیارسود مند است . ضمنا تا ده روزگی از آبخوري قناري براي
جوجه ها استفاده کنید تا جوجه ها نتوانند داخل آب شده و محیط بستر را مرطوب نمایند. به منظور
محکم شدن تامین کلسیم ماکیان میتوانید یک قاشق چایخوري محلول کیمیا لیگو (از داروخانه هاي
دامپزشکی تهیه فرمائید.)را با یک هفتم قرص کلسیم انسانی در یک لیوان آب مخلوط کرده و به
پرنده ها بخورانید همینطور میتوانیدبه منظور تقویت جوجه ها در روزهاي اول تولد کمی قرص
ویتامین ب را با آب مخلوط کرده و به جوجه ها بخورانید.همچنین به منظور تامین کلسیم از پوسته
تخم مرغ میکس شده در جیره غذائی پرنده ها میتوانید استفاده کنید.
همواره ماسه شسته ریز تمیز در اختیار جوجه ها قرار دهید که این مورد در سلامت ماکیان نقش
اساسی دارد. از سبزیجات تازه مانند جعفري و گشنیز و. . . در جیره غذائی ماکیان استفاده نمائیدولی
سبزیجات را به گوشه هاي قفس یا سالن آویزان کنید تا زیر پا رها نشده و موجب آلودگی نگردد.

اگر روزي تهديدت کردند --- بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزي خيانت ديدي --- بدان قيمتت بالاست

اگر روزي ترکت کردند --- بدان با تو بودن لياقت ميخواد

از کساني که از من متنفرند ممنونم --- آنان مرا قوي تر ميکنند
چهارشنبه 04 بهمن 1391 - 01:51
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 5 کاربر از saeedfalahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mamad & hojspe & miloo & 3800762765 & tak_setare &
mamad آفلاین

ارسال‌ ها34
عضویت26 /8 /1391
محل زندگیتهران
سن: 22
تشکرها98
تشکر شده45
پاسخ : 1 RE راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
ممنون اقا سعيد خيلي مطلب خوبو كاملي بود
اقا در رابطه با ماشين جوجه كشي خواهشا هركي يه نمونه ي خوب سراغ داره با قيمتش معرفي كنه كه بدجور درگيرشيم در رابطه با شركت كاكس هلند كسي اطلاعاتي داره؟تاحالا دستگاهي ازش استفاده كردين؟امتحانشو چه جوري پس داده؟
یکشنبه 08 بهمن 1391 - 23:23
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 1 کاربر از mamad به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: hojspe /
saeedfalahi آفلاین

ارسال‌ ها348
عضویت21 /8 /1391
شناسه یاهو
تشکرها178
تشکر شده808
پاسخ : 2 RE راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
کاکس بد نیست ولی برای روز های آهر رطوبت ش کم که باید با گذاشتن ظرف آب داخلش و گذاشتن تخم مرغها زیر المنت جوجه در بیاری


ولی کلاً هیچی مرغ کرچ نمیشه!

اگر روزي تهديدت کردند --- بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزي خيانت ديدي --- بدان قيمتت بالاست

اگر روزي ترکت کردند --- بدان با تو بودن لياقت ميخواد

از کساني که از من متنفرند ممنونم --- آنان مرا قوي تر ميکنند
دوشنبه 09 بهمن 1391 - 00:11
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 3 کاربر از saeedfalahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mamad /hojspe /miloo /
saeedfalahi آفلاین

ارسال‌ ها348
عضویت21 /8 /1391
شناسه یاهو
تشکرها178
تشکر شده808
پاسخ : 3 RE راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
تخم مرغ باید بین 58 تا 64 گرم باشن ،البته اینی که من عکسش زدم بالای 70 گرم وزن داشت!


اگر روزي تهديدت کردند --- بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزي خيانت ديدي --- بدان قيمتت بالاست

اگر روزي ترکت کردند --- بدان با تو بودن لياقت ميخواد

از کساني که از من متنفرند ممنونم --- آنان مرا قوي تر ميکنند
دوشنبه 09 بهمن 1391 - 00:26
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 3 کاربر از saeedfalahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mamad /hojspe /miloo /
farshid آفلاین

ارسال‌ ها392
عضویت1 /9 /1391
محل زندگیلاهیجان
سن: 41
شناسه یاهو
تشکرها132
تشکر شده1152
پاسخ : 4 RE راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
سلام

من با کاکس هلندی 48 تایی که 23تا تخم داخلش گذاشته بودم 22تاش به جوجه تبدیل شدن .الان هم سنشون بالای دوماه ونیمه .اگه به روش استفاده ای که بصورت برچسب روی دستگاه هست عمل کنی در صورت نطفه داربودن تخمها بدنیا اومدنشون تضمینیه .سری دومش هم امروز از 20تاش فعلا 14تاش در اومده وبقیه درحال بدنیا اومدن هستن.


غم قفس به کنار، آنچه عقاب را پیر میکند پرواز زاغ بی سروپاست.
دوشنبه 23 بهمن 1391 - 10:22
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 4 کاربر از farshid به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mamad /hojspe /miloo /mojtaba2 /
saeedfalahi آفلاین

ارسال‌ ها348
عضویت21 /8 /1391
شناسه یاهو
تشکرها178
تشکر شده808
پاسخ : 5 RE راهکارهائی براي جوجه کشی موفق
نقل قول از farshid
سلام

من با کاکس هلندی 48 تایی که 23تا تخم داخلش گذاشته بودم 22تاش به جوجه تبدیل شدن .الان هم سنشون بالای دوماه ونیمه .اگه به روش استفاده ای که بصورت برچسب روی دستگاه هست عمل کنی در صورت نطفه داربودن تخمها بدنیا اومدنشون تضمینیه .سری دومش هم امروز از 20تاش فعلا 14تاش در اومده وبقیه درحال بدنیا اومدن هستن.

با سلام دستگاه کاکس برای ناحیه حاشیه دریای قزوین (مازندران) خیلی خوبه چون رطوبت هوا بالاست.اگر روزي تهديدت کردند --- بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزي خيانت ديدي --- بدان قيمتت بالاست

اگر روزي ترکت کردند --- بدان با تو بودن لياقت ميخواد

از کساني که از من متنفرند ممنونم --- آنان مرا قوي تر ميکنند
دوشنبه 23 بهمن 1391 - 18:27
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده: 3 کاربر از saeedfalahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mamad /hojspe /miloo /
abolfazl1414 آفلاین

ارسال‌ ها11
عضویت14 /11 /1393
پاسخ : 6 RE کرچ
سلام من یه مرغ یک سال و نیمه دارم تا الان دو بار کرچ شد دفعه اول 11 تا تخم خوابوندم که همش خراب شده بود خیلیاش توش جنین بود ولی رشد نکرده بودن و مرده بودن. چون مرغم ریزه دفعه دوم که کرچ شد فقط 5 تا تخم زیرش گذاشتم. دوسه روز اول مرغه خودش دوتا تخما رو شکسته بود صبرکردم تا روز شونزدهم که دیدم یکی دیگه رو شکونده اعصابم خورد شد توی تخمه جوجه تقریبا کامل بود نهایتش سه روز دیگه درمیومد اگه نمیشکستش. اون دوتای باقی مونده هم نطفه نداشته!! راستی توی کرچیه اولش هم از اون 11 تا تخم یکیش رو روزهای اول شکونده بود. چرا اینجوری میکنه!!؟ پیشنهادتون برای جوجه کشی به من چیست!؟!؟
چهارشنبه 25 شهریور 1394 - 13:52
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :